2020/Jan/22 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

تصاویر : نمایشگاه دیدنی لگو در چین

در این نمایشگاه مجسمه و اشکالی که از لگو با مضووع فرهنگ و تمدن چین ساخته شده بود، مورد توجه بازدید کنندگان در شهر پکن قرار گرفت. و

چی