2020/Jan/26 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

تصاویری از هرم خمیده در مصر‎

جارستان :هرم خمیده یا هرم سنفرو در جنوب قاهره که یکی از نمونه‌های پیشرفت در هنر هرم سازی مصر باستان به شمار می‌رود، برای اولین بار به بازدید عموم گذاشته شده است.