2020/Nov/01 | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

بازدید دکتر روزبهان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از تالار مشاهیر ورزش ایران در کمیته ملی المپیک

جارستان؛ بازدید دکتر روزبهان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از تالار مشاهیر ورزش ایران در کمیته ملی المپیک