2019/Jun/19 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
تبلیغات

در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بهزیستی گیلان مطرح شد:وحید قبادی دانارئیس سازمان بهزیستی؛ گیلان شاگرد اول در سالمندی کشور است/وجودبیش از ۱۰۰خانوار دارای معلول و ۵۰۰۰ هزار معلول در گیلان

جارستان: وحید  قبادی دانا در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بهزیستی گیلان در سخنانی نیروهای بهزیستی را کارکنانی کم توقع توصیف کرد و گفت: آنچه که می باید ب...

سرتیتر اخبار