جارستان-جنجال کتک زدن نوزاد چند ماهه توسط مادر سنگدل انتشار فیلم مادر سنگدل که نوزاد خود را به جرم گریه کردن به شدت کتک میزند توسط دخترش جنجال بزرگی به پا کرده است .

کتک خوردن کودکان از والدین چندین بار در رسانه ها دیده شد اما این بار کتک خوردن نوزاد چند ماهه از مادرش بسیار دردناک می باشد .

کتک زدن نوزاد چند ماهه

کلیپ مادر سنگدل که نوزاد چند ماهه خود را در خانه کتک میزند توسط دختر هشت ساله اش ضبط و منتشر شده است .

مادر که برای تعویض لباس نوزاد روی مبل کنار نوزاد نشسته است با گریه کردن نوزاد وی را به شدت سیلی میزند .

گریه کردن نوزادان امری عادیست اما این مادر از گریه نوزاد عصبی شده و وی را کتک زد .

نوزاد چند ماهه دارای سر و بدن بسیار ضعیفی است و اینگونه کتک زدن نوزاد امکان دارد که نوزاد به آسیب های مغزی جدی دچار شود یا بمیرد .

این فیلم مربوط به جنوب کشور قزاقستان است که مادر قزاقستانی نوزادش را زیر باد کتک میگیرد .

انتشار فیلم کتک خوردن نوزاد از مادر به شدت در شبکه های اجتماعی با واکنش رو به رو شده به گونه ای که پلیس قزاقستان را مجبور به واکنش کرد .

پلیس قزاقستان دستور پیگیری این فیلم را داده است .

کتک زدن نوزاد چند ماهه

در گذشته انتشار فیلمی از شمال قزاقستان نیز جنجال ساز شد فیلمی که در آن مادر قزاقستانی دخترش را به شد کتک زده و شکنجه میکرد .

این مادر قزاقستانی برای باج گرفتن از پدر دخترش دست به شکنجه دخترش زده بود که پدر با شکایت به پلیس و نشان دادن فیلم به پلیس خواستار بررسی این موضوع شده بود که متاسفانه پلیس هیچ همکاری با مرد نکرده و حتی مددکار اجتماعی برای حمایت از دختر نبوده است .

قبل از انتشار فیلم خواهشمندیم در صورت عدم توانایی برای مشاهده فیلم از دیدن آن خودداری بفرمایید .

فیلم کتک خوردن نوزاد چند ماهه از مادر سنگدل را مشاهده میفرمایید :

اولی ها