جارستان-رودسر- نماینده مردم رودسر و املش از اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای تملک بخشی از زمین های نشانه گذاری شده در سایت سردار جنگل رودسر خبر داد.

اسداالله عباسی با اشاره به جلسه اخیر در وزارت نفت درباره سایت پشتیبابی سردار جنگل اظهار کرد: در این نشست دو هزار میلیارد ریال اعتبار اولیه برای تملک بخشی از زمین های نشانه گذاری شده منطقه تخصیص یافت.

وی افزود: بر این اساس بنا شد استانداری گیلان تملک زمین براساس قیمت کارشناسی شده را انجام داده و متعاقب آن به تدریج شرایط و بستر لازم را برای انجام زیرساخت های پروژه آماده کند.

نماینده مردم رودسر و املش همچنین به انجام مذکرات با یک پیمانکار دانمارکی برای استخراج و فرآوری نفت وگاز منطقه و سایر مخازنی که هنوز کشف نشده و در حال لرزه نگاریست اشاره کرد وگفت: امیدواریم هرچه سریعتر این پروژه عظیم اقتصادی براساس تعهدی که وزارت نفت متعد شده تا پایان سال ۹۶ محقق شود.

مهر