جارستان:وقتی سیدمحمدعلی ثابت قدم در ٢٩ فروردین ٩۴مختار جباری را به عنوان مشاور عالی و یا به تعبیر خود نفردوم وقائم مقام شهرداری رشت برگزید همگان با توجه به سوابق جباری و رشته تحصیلی اش و در عین حال روحیه محقق و پژوهشگرش این انتخاب را در مسیر اصلاح بخشی از رویه مدیریت ثابت قدم در دور اول شهرداریش دانستند آنجا که مخالف وموافق متد مدیریت منابع انسانی وی را آمیخته با نقد ترسیم مینمودند.
جباری خیلی زود عنان کار شهرداری را در دست گرفت و با تببین استراژی و طراحی تاکتیک های ایجابی تبدیل به تئورسین اصلی ثابت قدم شد.فارغ از نقش کلیدی وی در تنظیم روابط ثابت قدم با برخی از مراجع نظارتی (که شهرداررشت در مصاحبه تصویری با جارستان بر آن صحه گذاشت) ارتباط تنگاتنگ وی با یک یا دو عضو شورای شهر رشت صف شکننده حامیان ثابت قدم در این نهاد را به خصوص در برهه استیضاح مسکوت مانده ، مستحکم کرد!
باری جباری به واسطه جایگاه و خدماتش به شهردار و اعتماد حدکثری ثابت قدم به وی تبدیل به قلب تپنده تصمیمات مدیریتی شهردار جوان شد .

img_5561
حالا اما با گذشت ١٩ماه و با نزدیک شدن به پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی رشت شایعات حکایت از نامزدی جباری در این عرصه دارد مسئله ای که صحت و سقم آن هنوز از سوی مشاور عالی شهردار تکذیب یا تایید نگردیده است.
فارغ از اتخاذهرگونه تصمیم شخصی از سوی جباری برای کاندیداتوری یا عدم حضور در این انتخابات ،موضوعی که محل نگرانی برخی از فعالین عرصه مدیریت شهری را سبب گشته این نکته است که باتوجه به حضور پررنگ و دسترسی وی به إمکانات شهرداری، فرصت برابر رقابت بین کاندیداهای مختلف با توجه به حرف و حدیث ها و شائبه های احتمالی محقق خواهد شد یا خیر؟به خصوص آنکه به واسطه جایگاه غیررسمی نامبرده هنوز ودر صورت نامزدی ، ضرورت استفعا یا عدم استعفایش در فرجه مقرر قانونی از این سمت نامشخص میباشد.
هرچند که باتوجه به روحیه وسلامت جباری این امر بیشتر به یک دغدغه غیر واقعی شبیه ست اما باید دید بالاخره آقای مشاور عالی که تجربه حضور در انتخابات دوره پیش شورا وازحوزه انتخابیه تهران و تحت لوای لیست دولت بهار منتسب به محمود احمدی نژاد را نیز داشت نامزد انتخابات آتی و در مسیر عضویت شورای اسلامی رشت خواهد بود یا خیر؟