جارستان- اطلاعات گمرک ایران نشان می دهد که گرچه در چهار ماه نخست سال گذشته صادرات ایران به آمریکا معادل ۲۴ تن بوده است ولی در چهار ماهه نخست سال جاری این میزان به ۶۵۳ تن افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات گمرک ایران در چهار ماهه نخست سال جاری معادل ۶۵۳ تن کالا به آمریکا صادر شده است که این میزان ۸۳ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان ارزش داشته است. اقلام صادراتی ایران به این کشور در سال جاری به این شرح است:

کف پوش: ۵۵۶ تن به ارزش ۸۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

زعفران: ۹۸ کیلوگرم معادل به ارزش ۵۳۶ میلیون تومان

انواع فرش: هفت تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان

همچنین اطلاعات گمرک ایران نشان می دهد که در چهار ماهه نخست سال گذشته، صادرات کالا به میزان ۲۴ تن بوده است که این میزان ۶۰۲ میلیون تومان ارزش داشته است.

اطلاعات گمرک ایران نشان می دهد که صادرات ایران به آمریکا از نظر وزنی ۲۷ برابر و از نظر ارزش (ریالی) ۱۳۸ برابر شده است.