جارستان:حضور خواننده زن حامی هیلاری کلینتون لیدی گاگا در تظاهرات روز پنجشنبه علیه ترامپ و همزمان با ادامه اعتراضات گسترده علیه انتخاب وی به عنوان رییس جمور ایالات متحده آمریکا

img_5544

وی پیش از این رسما ازکلینتون در این عرصه حمایت کرده بود وترامپ را خطری برای آمریکا توصیف نموده بود!