جارستان: بدهی چاه روستای پیرهرات بخش اسالم شهرستان تالش با نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ شناور افزایش یافت.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ مدیر امور آب و فاضلاب تالش امروز گفت: با راه اندازی این پمپ، آبدهی چاه روستای پیرهرات از ۸ به ۱۴ لیتر بر ثانیه ارتقاء پیدا کرد.

حامد آذر افزود: با انجام این عملیات ۳۲۰ خانوارِ روستاهای لمر اولیاء، میانده، علیسرا، سیاه اعلم و خالسرای ۵۷ و ۵۹ از فشار مناسب و مطلوب آب شرب برخوردار شدند.

وی، هزینه نصب و راه اندازی این پمپ را بیش از ۸۳۰ میلیون ریال عنوان کرد.