جارستان؛ پمپ چاه شماره ۲ تاسیسات آبرسانی شهر فومن تعویض شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ مدیر امور آب و فاضلاب فومن گفت: با تعویض پمپ چاه شماره ۲ و راه اندازی مجدد و اتصال چاه به تصفیه خانه شهید مطهری فومن، آب شرب مشترکین تحت پوشش به صورت پایدار تامین شد.

وحید مهجور افزود: ۳۲۰ میلیون ریال برای انجام این کار هزینه شد.