جارستان به نقل از رکنا؛ وزیر بهداشت: ما کی اجازه دادیم که مرزها به سوی عتبات عالیات باز شود؟ با ندانم کاری ها دارند با جان مردم بازی می کنند.

وزیر بهداشت از باز بودن مرزها به سمت عتبات عالیات گلایه کرد و آن را عامل شیوع کرونای انگلیسی در ایران دانست.

سعید نمکی، وزیر بهداشت تاکید کرد: به شدت گله مند هستم از کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنم. به شدت گله مند تر هستم از آنهایی که برخورد نمی کنند با این افراد. البته ما ابزار نداریم. اگر کسی اورژانس یک بیمارستان را بهم بریزد ما ابزاری برای مقابله آن نداریم. اطلاع نداریم از بعضی از اتفاقات کشور. دیشب در ایلام خانم جوانی حامله بود که با سزارین زایمان کرد. من نمی دانم این بچه مادرش را خواهد دید یا خیر. کی عامل مرگ این بانوی ایلامی است؟ کی اجازه دادیم برای عبور از مرزها و رفتن عتبات عالیات و برگشت آن؟ چه کسی از من در این مورد نامه دارد. کجا من موافقت کردم با بعضی از ترددها. اتوبوسی می آید در مرز فردی مثبت شناسایی می شود و اتوبوس در ایران پخش می شود و مثبت ها در شهرستان ها شناسایی می شوند.

سعید نمکی گفت: تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم کاری دیگران را بپردازند؟ چه گناهی کردیم بعد از ۱۳ ماه باید موج ایجاد شود، ما شهید بدهیم و موج را بشکنیم. داغ این شهدا من را جزغاله و نابود کرده است. داغی بالاتر از این نیست که فرماندهی یکی پس از دیگری سربازان خود را از دست بدهد آنهم به دلیل ندانم کاری دیگران. من وزیر نمی دانم چه کسی می آید و چه کسی می رود. فقط شدم ته رودخانه زخمی و جنازه همکارانم را جمع کنم. خوب به جای وزیر من را بکنید مسئول مرده شور خانه.