جارستان-  با حذف تحریم ها و هجوم خودروسازان اروپایی به بازار ایران، اینروزها صحبت از ورود نسل جدید خودروهایی است که ایرانیان با نسل پیشینشان خاطره ها  ارند. نیسان از مونتاژ نسل جدید ماکسیما در ایران می گوید و پژو از تولید ۲۰۸ .در این میان اما به نظر می رسد جلوتر از شرکای تجاری نیسان و پژو، یعنی بهمن خودرو و ایران خودرو، شریک تجاری رنو در ایران یعنی سایپا و پارس خودرو دست بکار شده اند. شنیده می شود اولین خودرویی که نسل جدیدش را در خیابان های ایران و با قیمت کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان خواهیم دید رنوی مگان خواهد بود. در اینجا تصاویر این خودرو را با هم مرور می کنیم:

 

 

Renault-Megane_Sedan-2017-1024-0a Renault-Megane_Sedan-2017-1024-0c Renault-Megane_Sedan-2017-1024-07 Renault-Megane_Sedan-2017-1024-08 Renault-Megane_Sedan-2017-1024-10