جارستان-مدیر سایت «انصاف‌نیوز» با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه در خصوص اتهام نشر اکاذیب تفهیم اتهام شد.

، علی‌اصغر شفیعیان روز چهارشنبه در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.

حضور وی در دادسرا به دلیل انتشار گزارشی درباره نقد مدیریتی بخش پژوهش وزارت نفت بود. در این راستا پرونده‌ای با شکایت وزارت نفت و به اتهامات نشر اکاذیب و افترا تشکیل شده است.

در جلسه روز چهارشنبه فقط اتهام نشر اکاذیب تفهیم شد و قرار بر این شد که مدیر سایت انصاف‌نیوز مستندات خبر منتشر شده را به دادیاری ارایه کند.

 

ایسنا