جارستان-شهرداری رشت با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به نامه انجمن دوستدارن میراث فرهنگی از سهل انگاری میراث فرهنگی و الزام قانونی در خصوص سرای میخچی رشت پرده برداشت.

سرای میخچی یکی از آثار تاریخی این شهر است که در سال ۸۶ به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده است.

درحالی‌که چند هفته از حواشی پیرامون صدور مجوز ساخت برای ملک مذکور توسط شهرداری رشت و زمزمه های تخریب آن می گذرد، شهرداری رشت در پاسخ به نامه انجمن دوستدارن میراث فرهنگی از این ماجرای پرحاشیه پرده برداشت.

در بیانیه شهرداری رشت آمده است:

در پاسخ به نامه شماره ۱۰۸۵/ص/الف انجمن دوستداران میراث فرهنگی گیلان در خصوص تخریب بنا و صدور پروانه ساختمانی برای احداث بنا توسط شهرداری بر روی ملک موسوم به سرای میخچی، به اطلاع می­رساند این شهرداری در راستای اهداف عالیه خود مبنی بر پاسخگویی به دغدغه های به­حق شهروندان و تنویر اذهان عمومی در صدد است تا با اتکای به مدارک موجود در پرونده، شرحی از موضوع را به اطلاع عموم برساند.

ملک موسوم به سرای میخچی بر روی عرصه با کاربری تجاری واقع گردیده است و مالک با توجه به ثبت ملک در فهرست آثار ملی طی شماره ۲۱۵۵۶ مورخ  ۷/۱۲/۸۶ به­طرفیت سازمان میراث فرهنگی بخواسته ابطال اقدامات سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده است.

دعوی مطروحه در شعبه اول دیوان عدالت اداری مطرح و برابر رای شماره ۱۸۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ تمامی اقدامات میراث به­ جهت ثبت ملک موصوف در آثار ملی ابطال گردید.

متعاقب این امر مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان طی نامه شماره ۲۸۸۶/۱۴۱/۹۰۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ مراتب خروج ملک از فهرست آثار ملی را رسما به مالک ابلاغ نمود که پس از این موضوع مالک جهت جری تشریفات قانونی به منظور اخذ مجوز به شهرداری و به ­دنبال آن به کمیسیون ماده ۵ مستقر در اداره راه و شهرسازی مراجعه نمود.

لیکن این شهرداری به­ منظور اطمینان از موضوع  مراتب را از معاونت شهرسازی و معماری، استعلام و با امعان نظر به پاسخ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری خطاب به معاون وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان طی نامه شماره ۲۳۹۹۱/۱۱/۹۲/۶ مورخ ۱۳/۵/۹۲ مبنی بر اعلام خروج ملک توسط میراث فرهنگی، مراتب به این شهرداری اعلام گردید.

در اثنی این امر مالک به­ جهت صدور پروانه ساختمانی به­ طرفیت این شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده و برابر رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۳۱۱ مورخ ۲۸/۹/۹۴ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی کرده است.

از طرف دیگر  رای صادره به­طرفیت اداره کل میراث فرهنگی اجرا گردیده و مراتب اجرای رای موصوف طی صورت جلسه ی مورخ ۲۲/۶/۹۳ بشماره ۳/۹۳۰۰۱۱/۹۰۶ به امضای مدیر کل میراث فرهنگی استان و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی رسیده است.

با این وصف و پس از کش وقوس­‌های فراوان، مداقه و حساسیت شهرداری در این پرونده برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام این شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف پروانه ساختمانی به­‌شماره ۱۸۰مورخ ۷/۱۰/ ۹۴ صادر شد

ایلنا