جارستان؛ مدیر امور آب و فاضلاب رشت از اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی روستاهای دارسازی، لاکان، فخرآباد و خشت مسجد این شهرستان خبر داد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ محمود امیری امروز با اعلام این خبر گفت: به منظور تقویت فشار آب شرب مشترکین تحت پوشش، ۳۷۰ متر از شبکه آبرسانی این روستاها با استفاده از لوله های پلی اتیلن اصلاح و توسعه داده شد.

وی، اعتبار هزینه شده برای اجرای این عملیات را بیش از ۵۵۰ میلیون ریال ذکر کرد.