جارستان به نقل از اصلاحات نیوز؛ احمد زید آبادی روزنامه نگار نوشت؛ آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد بازگشت دولت جو بایدن به برجام مطرح می‌کنند، به واقع این مسیرِ فرضی را سد می‌کند!
نباید فراموش کرد که ترامپ همواره خود را قدرتمند و رقیب دمکراتش را ضعیف معرفی کرده است. به همین دلیل بایدن برای خنثی کردن تبلیغات او، نیاز مبرمی به ارائۀ چهره‌ای قوی و مصمم از خود دارد. نخستین آزمون بایدن در حوزۀ سیاست خارجی در حقیقت نوع مواجهه‌اش با مسئلۀ هسته‌ای ایران است اما بازگشت او به برجام طبق نظر و شرایط مقام‌های ایرانی، در نزد بخش بزرگی از افکار عمومی داخلی و متحدان منطقه‌ای آمریکا چیزی جز ضعف و ناتوانی تفسیر نخواهد شد. حتی اگر بازگشت به برجام به واقع نشانۀ ضعف هم نباشد، جمهوریخواهان و در رأس آنها ترامپ و تیم وفادارش، آن را به عنوان تسلیم و وادادگی و شکست در برابر جمهوری اسلامی عنوان خواهند کرد و ادامۀ حکمرانی او را با بحران روبرو خواهند ساخت.
بنابراین، سوای همۀ مسائل دیگر، در این مورد خاص، پای حیثیت بایدن نیز در میان است! به خلاف تصور مسئولان ایرانی، بایدن شخصیتی بزدل و ترسو نیست که حیثیت خود را قربانی بازگشت به برجام طبق شرایط آنها کند. از این رو، برخی رجزخوانی‌های بی‌اساس فقط کار را سخت‌تر و بحران را تا مرز درگیری نظامی پیچیده‌تر می‌کند! اگر کسانی همین را می‌خواهند به این رفتار ادامه دهند اما اگر نمی‌خواهند، زمان رجزخوانی به سر آمده است!