جارستان-مدیرکل پست استان گیلان گفت: پست گیلان پروانه حمل سلاح و تعهدنامه اسلحه داران را توزیع می کند.

ابوالفضل باقری منش، از خدمات اسلحه و مهمات در پست گیلان خبر داد و اظهار کرد: پست گیلان پروانه حمل سلاح و تعهدنامه اسلحه داران را توزیع می کند.

مدیرکل پست استان گیلان افزود:در دیدار با مدیریت اسلحه و مهمات ارتش در استان توافقنامه توزیع پروانه حمل سلاح و تعهدنامه اسلحه داران با همکاری پست گیلان امضا شد.

وی تصریح کرد:براساس تفاهم نامه منعقده فی ما بین اداره کل پست استان  گیلان و اسلحه و مهمات استان از اول آذر ماه جاری پست استان گیلان مسئولیت توزیع پروانه حمل سلاح و عودت فرم تعهدنامه و جواز موقت را بر عهده گرفت.

باقری منش ادامه داد: در این تفاهم نامه که با تلاش اداره بازاریابی و سرویس های نوین پستی اداره کل پست استان گیلان محق شد، توزیع پروانه حمل سلاح در آدرس متقاضیان با استفاده از سرویس پیشتاز ، توسط پست  گیلان انجام می شود.

وی یادآور شد:در این تفاهم نامه همچنین علاوه بر قبول پاکات حاوی پروانه حمل سلاح صادره از مدیریت اسلحه و مهمات و توزیع آن به آدرس گیرندگان، اخذ امضاء بر روی فرم تعهدنامه ضمیمه و عودت فرم تعهد نامه و جواز موقت به نشانی مدیریت از وظایفی است که برعهده اداره کل پست استان گیلان است.

مدیرکل پست گیلان خاطرنشان کرد:ارائه این خدمات در محدوده جغرافیایی استان از نظر قبول محدوده رشت (مدیریت اسلحه و مهمات رشت) و در شهرستان های بندرانزلی و آستارا و از نظر توزیع سطح استان گیلان می باشد که توسط تمامی ادارات پست شهرستان ها  انجام می شود.

ایسنا