جارستان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان از جریمه یک نمایندگی متخلف خودرو در شهرستان رشت بدلیل گرانفروشی و تقلب در ارایه خدمات خبر داد.

رضا قشلاقی گفت:از جریمه یک نمایندگی متخلف خودرو در شهرستان رشت خبر داد و گفت:این نمایندگی متخلف، علاوه بر پرداخت وجه اضافی دریافتی در حق شاکی، به پرداخت جریمه در حق دولت نیز محکوم شد.

قشلاقی اظهار کرد:با شکایت شاکی خصوصی مبنی بر اخذ وجه اضافی (گرانفروشی) و تقلب در ارائه خدمات از سوی یک نمایندگی خودرو ، پرونده ای در یکی از شعبه های شهرستان های رشت مطرح شد.

وی اضافه کرد:با رسیدگی به این پرونده و محرز شدن تخلف، این نمایندگی به پرداخت ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال در حق شاکی و مبلغ ۱۰۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال در حق دولت محکوم شد.

ایسنا