جارستان-رئیس سازمان چای گفت:با توجه به تعرفه ۲۰ درصدی واردات نیمی از چای مصرفی مورد نیاز از طریق مبادی قاچاق تامین می شود.
محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای با اشاره به توسعه کشت برگ سبز چای اظهار داشت: امسال به سبب افزایش نزولات جوی ،اقدامات حمایتی دولت از چایکاران و رسیدگی به باغات، تولید برگ سبز چای ۶۲ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: تا کنون ۱۳۸ هزارتن برگ سبز چای با ارزشی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است.
روزبهان بابیان اینکه این رقم در پنج سال گذشته بی سابقه بوده است، افزود: به تدریج مابقی مطالبات چایکاران با فروش چای تولیدی کارخانه ها پرداخت خواهد شد.
 واردات چای ۱۵ درصد کاهش یافت
رئیس سازمان چای ادامه داد: در سال های ۹۴،۹۳ و۹۵ به ترتیب  ۱۳، ۱۸ و ۲۸ درصد چای مصرفی کشور از تولیدات داخل تامین می شده است که این امر کاهش  ۱۵ هزارتن واردات چای را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد چای وارداتی بطور غیر رسمی وارد کشور می شود ،افزود: با توجه به تعرفه ۲۰ درصدی واردات نیمی از چای مصرفی مورد نیاز از طریق قاچاق تامین می شود که برخورد با این امر نظارت بیشتری می طلبد.
این مقام مسئول  با اشاره به این موضوع که سال جاری برای اولین بار تسهیلاتی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در اختیار کارخانه ها قرار می گیرد، بیان کرد: این امر به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد سیستم های جدید تولید انجام می شود.
وی ادامه داد: در این راستا  تسهیلاتی با بهره ۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله در اختیار کارخانه های تولیدی قرار می گیرد.
تجهیز ۵ هزار هکتار به سیستم های نوین آبیاری
روزبهان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تنها ۳۰۰ هکتار از باغات چای مجهز به آبیاری تحت فشار هستند، ادامه داد:  وزارتخانه برای افزایش بهره وری باغات در بعد تولید طی یک برنامه پنج ساله در نظر دارد که ۵ هزار هکتار باغات چای را به سیستم های نوین مجهز نماید که بدین منظور ۸۵ درصد هزینه های ایجاد شبکه به صورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
به گفته وی با ادامه روند تسهیلات به زراعی و مجهز کردن باغات به سیستم های نوین طی یک برنامه پنج ساله می توان ضریب خود اتکایی را به ۵۰ درصد افزایش  داد.
 نرخ خرید تضمینی چای متناسب با تورم است
وی در خصوص نرخ خرید تضمینی چای برای سال زراعی آینده بیان کرد: نرخ خرید تضمینی بعد از گذشت چند روز از اتمام فصل برداشت اعلام می شود و می توان گفت که طی چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی چای منطقی و بیش از تورم بوده است.
به گفته روزبهان پیش بینی  افزایش خرید تضمینی چای برای سال زارعی آینده متناسب با تورم خواهد بود.
روزبهان تصریح کرد: افزایش دوبرابری نرخ خرید تضمینی بیش از تورم و اقدامات حمایتی دولت موجب شده که برخی از باغات رها شده مجددا به چرخه احیا بازگردند.
باشگاه خبرنگاران جوان،