جارستان-سرپرست سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: من با کی روش رفیق نیستم که با وی آشتی کنم.
امیر عابدینی پس از جلسه امروز با کارلوس کی روش در فدراسیون فوتبال و عدم حضورش در فدراسیون در روز پنجشنبه  اظهار داشت: من دعوتی نداشتم که پنجشنبه به فدراسیون بروم. امروز هم با دعوت تاج آمدم تا او را ببینم.در این باره جلسه مفضلی با کی روش داشتیم .در این  جلسه مقرر شد از تیم ملی حمایت شود.

وی درباره اینکه آیا با کی روش آشتی کرد یا نه بیان کرد: نه آشتی کردم و نه قهر هستم. همچنین با یکدیگر رفیق نیستیم که آشتی کنیم. هرکسی کار خود را انجام می دهد و باید تیم ملی حمایت شود.
سرپرست سازمان اقتصادی فدراسیون درباره اینکه موضوع جیووا به کجا رسید ،تصریح کرد: در این موضوع حق با فدراسیون است.شرکت جیووا  به تعهداتش  عمل نکرده و ما پیگیری لازم را می کنیم. شکایت هم از این برند کردیم.
عابدینی درباره اینکه در نهایت موضعش در قبال تیم ملی چیست ،خاطر نشان کرد:مطمئن باشید همکاری لازم را با تیم ملی خواهیم داشت و هرکسی در کار خودش به تیم ملی کمک می  کند.
 باشگاه خبرنگاران،