جارستان-وادی ادب عنوان برنامه ای مستند است که از رادیو گیلان پخش می شود.

،وادی ادب عنوان برنامه ای مستند است که از رادیو گیلان پخش می شود.

این برنامه با هدف رواج هرچه بیشتر ادبیات و شعر متعهد در جامعه و به منظور تشویق جوانان شاعر،هنرمند و استفاده از تجربیات و مطالعات پیشکسوتان ادبیات استان برای هدایت جوانان در این وادی تهیه و پخش می شود.

برنامه در وادی ادب به گفتگوی ادبی با شاعران گیلان و تحلیل و بررسی آثار آنان به شیوه ی گزارش کارشناسی و تحلیل ادبی اختصاص دارد و همچنین به زندگی و تحلیل و بررسی شعر و مجموعه شعرهای یک شاعر گیلانی می پردازد.

پخش زندگینامه شاعران گیلان،معرفی آثار و کتابهای آنان،تحلیل و بررسی آثار شاعران گیلانی از زبان شاعران،تهیه گزارش و بحث کارشناسی از بخشهای این برنامه می باشد.

به گزارش ایسنا،مستند در وادی ادب چهارشنبه شب ها از ساعت ۲۲:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو گیلان پخش می شود.

ایسنا منطقه گیلان