جارستان؛دیروز قیمت هر گرم طلا یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان و هر سکه تمام طرح جدید ۱۲ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان بود. این دو نرخ تا ساعت ۱۲ امروز به ترتیب یک میلیون و ۱۲۷ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان گزارش شده است.

نرخ‌های دیگر را در تصویر زیر که برگرفته از سایت اتحادیه طلا است مشاهده کنید.