جارستان- تصویر سنگ مزار عباس کیارستمی منتشر شد. این سنگ با الهام از فیلم خانه دوست کجاست و عکس های مناظر عباس کیارستمی؛ طراحی شده است. قرار است این سنگ بر روی مزار او نصب شود.
عباس کیارستمی ۱۴ تیر ماه بعد از انجام چندین عمل جراحی در بیمارستان جم که با اشتباهات پزشکی همراه بود و منجر به اعزامش به فرانسه شد،در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت.

۴۰۲۷۳۰_۳۱۸