جارستان؛معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی دهیاری‌ها از سوی وزیر کشور به استانداران‌ سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در راستای اجرای ماده (۲) اصلاحیه آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، مصوبه شهریور ماه ۱۳۹۸ هیات وزیران، مبنی بر تهیه و ابلاغ ساختار سازمانی دهیاری‌های کشور متناسب با درجه هر دهیاری، ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ شد.

وی افزود: اجرایی کردن مصوبه هیات وزیران در این زمینه، پس از تشکیل نشست ها و برگزاری نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد با استانداری ها و دست اندرکاران مدیریت روستایی و با همفکری صاحب‌نظران امر در چارچوب ضوابط مندرج در مصوبه مذکور صورت گرفت.

جمالی نژاد همچنین توضیح داد: دهیاری‌های کشور بر اساس شاخص‌هایی همچون درآمد، وسعت، جمعیت، مرکزیت دهستان و یا بخش و همچنین دارا بودن ظرفیت گردشگری به درجات یک تا شش درجه بندی می‌شوند که ساختار ابلاغی نیز متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و تدوین شده است.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد گزارش مربوط به این موضوع ظرف مدت یکماه از سوی استانداری‌های کشور به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه شود.