جارستان؛بمنظور تسهیل در دسترسی مخاطبان ، امکان ورود به محتوای خدمات غیرحضوری و دریافت راهنما و پرسش و پاسخ های مربوطه از طریق سایت اداره کل تامین اجتماعی گیلان فراهم گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، همسو با توسعه خدمات غیرحضوری و تحول دیجیتال در سازمان تامین اجتماعی و با هدف کاهش مراجعات و رفع نیازهای مخاطبان به پوشش خدمات ، بستر اولیه امکان استفاده از نسخه آزمایشی میزخدمت غیرحضوری از طریق سایت این اداره کل فراهم گردید . 

براین اساس علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت رسمی این اداره کل به نشانی gilan.tamin.ir  از خدمات پیش بینی شده در نسخه آزمایشی میزخدمت غیرحضوری بهره برده و از تمهیدات اتخاذ شده از قبیل راهنما و پرسش و پاسخ های مرتبط استفاده نمایند . 

ثبت نام خدمات غیرحضوری ، نشانی مراکز ، ارسال لیست ، نسخه نویسی الکترونیک ، استعلام اعتبار دفترچه درمانی ، خدمات سابقه ، فیش مستمری بگیران ، نوبت دهی ، کمیسیون های پزشکی و … از خدمات قابل استفاده در این میز خدمت مجازی محسوب می گردند .