جارستان؛صبح روز پانزدهم آذرماه به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین ( ۱۳ آذر ) و با توجه به محدودیت های کرونایی نشست مدیران سمن های معلولین استان با مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد ، معاون توانبخشی دکتر عابدین قاسمیان و با حضور کارشناس مسئول توانبخشی حقگو و مسئول روابط عمومی حجت الاسلام حمید نادم به منظور پاسخگویی به سوالات و مشکلات مطرح شده به صورت وبینار برگزار گردید.

وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان
وبینار تخصصی مدیرکل بهزیستی گیلان با مدیران سمن های معلولین استان گیلان