جارستان به نقل از برنا؛ جانشین رئیس ستاد مدیریت و مقابله با کرونای گیلان اعلام کرد : هیچ اداره ای در روزهایی که محدودیت های کرونایی اجرا می شود به طور کامل تعطیل نیست.

جانشین رئیس ستاد مدیریت و مقابله با کرونای گیلان با تأکید بر اینکه تعطیلی مطلق هیچ دستگاه اجرایی را نداریم ، گفت : خدمات دهی به مردم نباید تعطیل شود اما شهروندان نیز باید شرایط را درک کرده و طی هفته جاری کمتر به دستگاه های اجرایی مراجعه کنند.

محمود قاسم نژاد افزود : در شرایط کنونی ، دستگاه های خدمات رسان ضروری می‌توانند کارکنان خود را از یک سوم نیز بیشتر کاهش دهند و سایر دستگاه‌ها نیز با تشخیص مدیر کل همان دستگاه ، با حداقل کارکنان و یا استفاده از ۱۰ درصد کل ظرفیت کارکنان خود برای ارائه خدمت به فعالیت ادامه دهند.

وی با بیان اینکه در وضعیت قبلی در شهرهای قرمز یک سوم کارکنان دستگاه‌های خدمات رسان ضروری و حاکمیتی در محل کار حاضر می شدند ، اضافه کرد : در اداره های دیگر نیز در ۲ هفته پیش تا ۵۰ درصد نیروها کاهش یافته بود.

جانشین رئیس ستاد مدیریت و مقابله با کرونای گیلان گفت : طرح تعطیلی یک هفته‌ای اداره ها را که رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور ابلاغ کرد ، در ستاد ملی تصویب و در ستاد استانی نیز بر اجرای آن تأکید شد.