جارستان به نقل از فارس؛ حامد عبداللهی به‌عنوان رئیس شورای شهرستان رشت در چهارمین سال فعالیت این دوره شورای شهرستان رشت انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه شورای شهرستان رشت که صبح امروز در ساختمان جلسات شورای شهرستان رشت برگزار شد حامد عبداللهی به‌عنوان رئیس شورای شهرستان رشت در چهارمین سال از فعالیت این دوره از شوراها انتخاب شد.

مریم پاکزاد از شورای لولمان نیز به‌عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.

محرم علی رسولی از شورای بخش کوچصفهان و محمدعلی شورشی از شورای شهر کوچصفهان به ترتیب به‌عنوان منشی اول و دوم سال چهارم فعالیت شورای شهرستان رشت انتخاب شدند.