جارستان: صادق رضادوست از فرماندهان گیلانی ناجا با حکم فرمانده نیروی انتظامی کشور به جایگاه سرداری ارتقا یافت.

قابل به ذکر است سردار سرتیپ دوم رضادوست اهل شهرستان بندر انزلی بوده و در سوابق خود ریاست اداره نظارت بر اماکن کل کشور و اداره گذرنامه اتباع خارجی ناجا را دارد.