جارستان: در احکامی جداگانه از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ سرپرست بیمارستان های رسالت ماسال و سرپرست مدیریت بیمارستان شهیدنورانی تالش منصوب شدند.

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نسیبه یوسفیان به عنوان سرپرست بیمارستان رسالت ماسال  منصوب شد.

گفتنی است، پیش از این، دکتر رسول فرد مسعود،  این مسوولیت را بر عهده داشت.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مهران قربانی را به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان شهیدنورانی تالش منصوب کرد.