جارستان؛به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب این شرکت از اجرای پروژه هایی به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب به دریای خزر خبر داد.

علیرضا غیاثی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای گیلان با اعلام این خبر گفت: با اجرای خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۶۸۶متر با استفاده از لوله پلی اتیلن وGRP با اقطار ۲۰۰ الی ۷۰۰ میلیمتر در منطقه کلیور ۲ انزلی، فاضلاب مسکن مهر و بخشی از خیابان پاسداران به تصفیه خانه غرب انزلی انتقال یافت که باعث کاهش ورود ۳۰ لیتر از فاضلاب به داخل دریا شد.

وی هزینه اجرای این پروژه را با مبلغ اولیه ۲۵۶۳ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: همچنین با اجرای خطوط انتقال فاضلاب بطول ۱۶۸۸متر با استفاده از لوله GRP به قطر ۴۰۰ میلیمتر و ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ از بلوار معلم به کوی صنعت گران غازیان، با مبلغ اولیه ۶۳۳۴ میلیون ریال از ورود ۳۰ لیتر برثانیه فاضلاب به دریا در منطقه توریستی ساحل قو ممانعت بعمل آمد.