جارستان به نقل از ایلنا؛دیدار شهردار رشت با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور در راستای گسترش و توسعه تعامل میان مجموعه مدیریت شهری و تأمین اجتماعی و ارائه راهکاری مناسب برای رفع برخی از مسائل برگزار شد.

سید محمد احمدی شهردار رشت با مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور دیدار و گفت و گو کرد.

این دیدار در راستای گسترش و توسعه تعامل میان مجموعه مدیریت شهری و تأمین اجتماعی و ارائه راهکاری مناسب برای رفع برخی از مسائل برگزار شد.

سید محمد احمدی، شهردار رشت با اشاره به نقش مهم این دو سازمان جهت ایجاد رفاه برای مردم افزود: شهرداری و تامین اجتماعی سازمان هایی خدمات رسان بوده که بیشترین مراجعات مردمی را دارا هستند.

وی با اشاره به تاثیر سازمان تامین اجتماعی در تامین آتیه خانواده ها و توجه به وسعت فعالیت ها و خدمات شهرداری، خواستار تعامل بیشتر به منظور ارائه خدمات بهتر به پرسنل خدوم شهرداری شد.

 مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این دیدار با اشاره به حمایت این سازمان از مدیریت شهری در راستای توسعه شهر از افزایش همکاری ها با شهرداری رشت خبر داد.

گفتنی است، در این دیدار با رایزنی‌های صورت گرفته، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور دستورات لازم را جهت مساعدت های ویژه در حل مشکلات بیمه ای شهرداری رشت را صادر کرد.