جارستان_ظهر روز یازدهم آذر ماه در نشستی مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد ، مدیر کل راه و شهرسازی ، مدیرکل بنیاد مسکن ،معاون امور مشارکت های مردمی ساسان جهانبخش ، مسئول روابط عمومی حجت الاسلام حمید نادم ، رئیس اداره حراست صباح مهدی پور و رئیس اداره بهزیستی شهرستان مجید اصلاحی جهت بررسی وضعیت بلوک های مانده مسکن مهر در شهرستان با فرماندار ماسال مهندس وحید پورحضرت در فرمانداری ماسال گفتگو کردند .

مدیر کل بهزیستی استان گیلان در دیدار با مهندس وحید پورحضرت فرماندار شهرستان ماسال ابراز امیدواری کردند که با همیاری و همکاری همه ارگان ها مشکلات مسکن مهر معلولین حل می شود
در این نشست به بررسی راهکارهای تامین اعتبار مورد نیاز ایجاد زیرساخت های آب و فاضلاب و افزایش کمک های  اعتباری جهت تکمیل این پروژه از جمله ی مباحث مطرح شده بود.

نشست مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر در فرمانداری ماسال
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر در فرمانداری ماسال
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر در فرمانداری ماسال
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر در فرمانداری ماسال
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر در فرمانداری ماسال
نشست مدیرکل بهزیستی گیلان در خصوص بررسی وضعیت پروژه مسکن مهر در فرمانداری ماسال