جارستان: به منظور تامین پایدار و مطلوب آب شرب مشترکین گیلانی، ۳۹ حلقه چاه و ۱۳ دهنه چشمه بهسازی شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مدیرعامل این شرکت گفت: در این مدت ۳ حلقه چاه جدید در خمام، خشکبیجار و رشت و ۵ حلقه چاه کمکی در بندرانزلی، فومن، شفت و سیاهکل وارد مدار بهره برداری شد.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به احیاء و راه اندازی مجدد ۱۲ حلقه چاه در شهرهای رشت، لاهیجان، شفت، رودسر، صومعه سرا و فومن، افزود: در این فاصله زمانی ۴ باب مخزن ذخیره و تعدیل فشار آب شرب روستایی در شهرستان های سیاهکل و رودسر احداث شد.

وی افزود: در این مدت، عملیات ویدئومتری ۲۱ حلقه چاه نیز به منظور افزایش آبدهی چاه ها انجام شد.

مدیرعامل آبفای گیلان یادآور شد: ۶۴۸ حلقه چاه و ۵۵۹ دهنه چشمه، تامین کننده آب شرب ۵۲ شهر و ۱۷۱۲ روستای تحت پوشش این شرکت می باشد.