جارستان: ۱۰ واحد قلیان سرا وکباب سرا در شهرستان تالش پلمب شد.

در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا طی بازدیدی مشترک از سوی بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش ، اداره صمت ، اماکن، نیروی انتظامی و بسیج ۱۰ قلیانسرا و کباب سرا به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شد.