جارستان به نقل از فارس؛ سرهنگ سیدجلال‌الدین جوانمردی: ماموران انتظامی رودسر ۸ نفر از عاملان درگیری خانوادگی دسته جمعی در یکی از محلات بخش چابکسر را ساعاتی پس از درگیری دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

یک نفر از این افراد به علت جراحت وارده تحت درمان قرار گرفت. علت این نزاع دسته جمعی، اختلافات ملکی ۲ خانواده با یکدیگر بوده است.

این ۲ خانواده سابقه درگیری قبلی و تشکیل پرونده در مراجع قضائی دارند.