جارستان؛ظهر روز هشتم آذر ماه مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد باتفاق مسئول روابط عمومی حجت الاسلام حمید نادم ، مسئول بودجه عظیمی و ریاست بهزیستی رشت محمد نوروزی با حضور در سرپرستی بانک رفاه کارگران با عابد عباسی مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان دیدار و گفتگو کردند .

دراین دیدار در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری و بررسی سرفصل های آن پیرامون راهکارهای سهولت دسترسی پذیری و خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی با ارائه تسهیلات بانکی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و بانک در قبال قشر ضعیف جامعه بحث و تبادل نظر شد.

دیدار مدیر کل بهزیستی گیلان با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان
دیدار مدیر کل بهزیستی گیلان با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان
دیدار مدیر کل بهزیستی گیلان با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان
دیدار مدیر کل بهزیستی گیلان با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان
دیدار مدیر کل بهزیستی گیلان با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان
دیدار مدیر کل بهزیستی گیلان با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان