جارستان به نقل از ایرنا؛ جانشین رئیس ستاد کرونای گیلان با اشاره به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعطیلی ادارات گفت: این تعطیلی در شهرهای قرمز استان به گونه ای است که به جز اداراتی که خدمات ضروری انجام می دهند، سایر ادارات با حداقل نیرو فعالیت می کنند و تعطیلی مطلق نداریم.

محمود قاسم نژاد جمعه شب در گفت و گویی با شبکه استانی باران افزود: در گیلان به غیر از شهر رشت و رودبار سایر شهرستان های ما در وضعیت نارنجی و زرد هستند که عمده شهرها هم در شرایط زرد بوده و بسیاری از مشاغل و گروهها می توانند فعالیت خود را تقریبا به رویه قبل انجام دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه که از طریق ریاست سازمان اداری استخدامی کشور اعلام شده، همه مشاغل و کارکنان ادارات دولتی به جز آنانی که خدمات ضروری انجام می دهند (شامل دستگاههای حاکمیتی، امدادی و درمانی، نیروهای انتظامی و شهرداری ها) با حداقل نیرو به فعالیت ادامه می دهند.

قاسم نژاد اظهار داشت: در شهرهای نارنجی نیز کارکنان می توانند با یک دوم و در شهرهای زرد با دو سوم ارائه خدمت دهند و به غیر از دستگاههای حاکمیتی و امدادی که به عنوان گروه ضروری تلقی می شوند در شهرهای قرمز بر اساس این بخشنامه تعطیلی است اما به اختیار رئیس آن دستگاه می تواند تعداد اندکی از مسئولان و پرسنل آن دستگاه برای خدمات ضروری که احتمالی، حضور داشته باشند که این اختیار برای روسای دستگاه ها از طریق ستاد در نظر گرفته شده است.

جانشین رئیس ستاد کرونا در گیلان در ادامه با بیان اینکه طی یک هفته اول اجرای طرح محدودیت های جدید کرونایی شاهد همکاری خوب مردم بودیم، افزود : این همراهی در سطح شهرها و استان محسوس بود و مردم بویژه مشاغل همکاری خوبی برای رعایت دستورالعمل های ستاد ملی کرونا داشتند.

وی گفت: در شرایطی که مردم از لحاظ درآمدی شرایط خوبی ندارند این همکاری از نظر ستاد قابل قبول است و از همراهی و مشارکت مردم برای قطع شدن زنجیره کرونا قدردانی می کنیم.

وی تصریح کرد : همچنین همکاران ما در فرماندارای ها، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت و گروههای ناظر اطلاع رسانی خوبی به مردم دارند و اگر کسانی تخلفی داشته باشند به آنها تذکر لسانی داده می شود و در صورت عدم توجه اعمال جریمه و پلمب می شوند.