جارستان-چهار ملی پوش گیلانی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شدند.

،چهار ملی پوش گیلانی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای شرکت در جام بین قاره ای امارات دعوت شدند.

با نظر محمد حسین میر شمسی سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران،محمد احمدزاده، حسن عبدالهی، فرید بلوک باشی و مهران مرشدی زاده از گیلان به همراه ۸ ملی پوش دیگر به اردوی تیم ملی برای شرکت در جام بین قارهای فوتبال ساحلی دعوت شدند.

ملی پوشان باید از امروز در  اردوی تهران حضور یابند و از ۱۱ آبان در گروه دوم مسابقات جام بین قاره ای امارات به مصاف تیم های روسیه، آمریکا و مصر بروند.

ایسنا منطقه گیلان