جارستان به نقل از فارس؛ جلال حسین زاده: در پی کمبود روغن در فروشگاه های عرضه مواد غذایی به ویژه در روستاها، این اداره برای تنظیم بازار و پیشگیری از افزایش قیمت، ۱۶ تن روغن مایع خوراکی در فروشگاه های روستایی شهرستان رودسر توزیع کرد.

این میزان روغن با قیمت مصوب دولتی با همکاری اداره تعاونی روستایی شهرستان توسط ۱۲ شرکت تعاونی روستایی بین روستاهای رودسر توزیع شد.

این کار تا برقراری تعادل در بازار ادامه خواهد داشت.