جارستان: دکتر کولیوند، رییس قرارگاه پشتیبانى طرح آموزش، بیماریابى و جداسازى مدیریت کرونا، به جهت استفاده از ظرفیت و امکانات مجموعه هاى ورزشى، در راستاى توسعه اهداف این قرارگاه با دکتر سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش وبدا، در این دیدار که در محل وزارت ورزش و جوان برگزار شد، دکتر پیر حسین کولیوند ابتدا از همکارى هاى مستمر آن وزارتخانه با سازمان اورژانس کشور در راستاى خدمت رسانى به هموطنان تشکر کرد و گفت: وزیر محترم و همه همکاران وزارت ورزش و جوانان در زمان بحران، همواره در کنار سازمان اورژانس کشور بوده و امکانات خود را در اختیار این سازمان قرار داده است و همیشه از پیشتازان کمک در مواقع بحران به ما و مردم عزیزمان بوده اند.

وى افزود: در زمان سیل و زلزله هاى اخیر نیز وزارت ورزش، با در اختیار گذاشتن مجموعه ها و اماکن ورزشى به سازمان اورژانس کشور، جهت خدمات رسانى سریع تر و همچنین به مردم، بعنوان مکانى امن جهت پناهگاه، برگ زرینى در پرونده خود ثبت کرده است و این خود جاى تقدیر دارد.

دکتر کولیوند اضافه کرد: وزارت ورزش در مجموعه هاى ورزشى سراسر کشور، محل هایى مناسب را براى احداث پایگاه در نظر گرفت که این امر خود باعث، توسعه و افزایش کیفیت خدمات رسانى سازمان اورژانس کشور به هموطنان شده است.

وى در ادامه این دیدار، اهداف و سیاست هاى قرارگاه پشتیبانى شهید حاج قاسم سلیمانى را تشریح کرد و یکى از اهداف اصلی آن را حفظ کرامت و ارزش هموطنان خواند.

دکتر سلطانى فر وزیر محترم ورزش و جوانان، در این نشست اهداف و سیاست هاى قرارگاه پشتیبانى طرح آموزش، بیماریابى و جداسازى مدیریت کرونا را ارزشمند شمرد و ضمن ابراز خرسندى از همکارى با این طرح، قول مساعد داد که تمامى خوابگاه ها، محیط هاى سیاحتى، اقامتى و سالن های ورزشى تحت امر آن وزارتخانه در سراسر کشور، در اختیار قرارگاه پشتیبانى شهید حاج قاسم سلیمانى قرار خواهد گرفت.

وى افزود: در همکارى و همراهى با قرارگاه پشتیبانى شهید حاج قاسم سلیمانى که هدف آن خدمت به مردم شریف ایران است، هیچگونه محدودیتى نخواهیم داشت و در نامه اى به تمامى معاونین، ادارات کل و نمایندگان تحت امر وزارت ورزش در تمامى استان ها، دستور همکارى با سازمان اورژانس کشور در این طرح بزرگ و ملى را با تمامى امکانات و ظرفیت ها، خواهم داد.