جارستان: در بیستمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۹، کد اخلاق به ۱۹ عنوان از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های ارایه شده تعلق گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ در بیستمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گیلان که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بصورت ویدیوکنفرانس با مشارکت اعضای کمیته اخلاق دانشگاه برگزار شد، هشت عنوان طرح تحقیقاتی ارسالی از مراکز تحقیقات و ۱۰ عنوان پایان نامه مربوط به داخل دانشگاه و سه عنوان پایان نامه مربوط به خارج از دانشگاه مطرح شد و در مجموع، کد اخلاق به ۱۹ عنوان از پایان نامه و طرح های ارایه شده تعلق گرفت.

لازم به ذکر است: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۹۹ مورد کد اخلاق برای طرح ها و پایان نامه ها در ۲۰ جلسه کمیته اخلاق دانشگاه صادر شده است.