جارستان-تمرین امروز سیاه جامگان اتفاقات عجیب و غریبی در پی داشت؛ درگیری فیزیکی جدیدترین حاشیه ای بود که در این تیم به وجود آمد.


تمرین امروز سیاه جامگان با حاشیه ای عجیب روبه رو شد. در این تمرین که با حضور خداداد عزیزی، مدیر فنی جدید سیاه جامگانی ها، برگزار شد، حسین بادامکی، کاپیتان این تیم، با یکی از حاضران در تمرین برخورد و جر و بحث کرد؛ جر و بحثی که با درگیری فیزیکی ادامه یافت. تعدادی از هواداران حاضر نیز در این دقایق به زمین آمدند و درگیری وسعت بیشتری گرفت.
پس از این اتفاقات خداداد عزیزی به نشانه قهر تمرین را ترک کرد؛ اما پس از دقایقی با توصیه های مدیرعامل که در تمرین حضور یافته بود، به تمرین بازگشت تا تمرینات شروع شود.
در این تمرین تعدادی از بازیکنان، علی رغم حضورشان در محل تمرین، پس از آغاز درگیری، ترجیح دادند تمرین نکنند و محل را ترک کردند.

“ورزش سه”،