جارستان به نقل از مهر؛ معاون برنامه ریزی آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری در آب بندان های استان در بخش گردشگری و آبزی پروری احصا شده است، گفت: اولویت واگذاری ها با افراد بومی است.

هادی پاکزاد با بیان اینکه اولویت واگذاری آب بندان ها به افراد محلی و بومی است، اظهار کرد: صلاحیت این افراد توسط فرمانداری‌ها تأیید می‌شود.

وی افزود: در صورت وجود بیش از یک متقاضی واگذاری‌ها از طریق مزایده انجام می‌شود.

پاکزاد با اشاره به اینکه تعیین اجاره بها و حق انتفاع از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام خواهد شد، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای گیلان با هدف جلوگیری از تعرض و حفظ و صیانت از حقوق انفال با اولویت تأمین آب کشاورزی نسبت به استفاده از این ظرفیت اقدام می‌کند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای گیلان اظهار کرد: با مشارکت بخش خصوصی در این بخش علاوه بر ایجاد توسعه پایدار در منطقه و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد محلی، می‌توان نسبت به ساماندهی این پهنه‌های آبی اقدام کرد.