جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد.

تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – ۵۰۰ هزارتومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان+ ۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان+ ۱۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای۱۸عیار هم یک میلیون و ۱۲۰هزار تومان – ۱۹ هزار تومان