جارستان به نقل از برنا؛ بارش برف کوهستان های گیلان را سفیدپوش کرد.

بارش برف که از چند روز گذشته در برخی مناطق کوهستانی استان شامل کهنه ماسوله ، شاه معلم ، دُولی چال ، خلیل دشت در ماسوله و قله درفک در رودبار آغاز شده همچنان ادامه دارد.

برف برای بار دوم ییلاقات املش را نیز سفیدپوش کرد.

بارش برف که از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه دیشب در مناطق کوهستانی رودبارسَرا، گرمابسَرا ، شوئیلَک ، تَماجان ، سَرتُربَت ، هُلوچالَک ، شهرِسُمام ، سیاه کوه املش آغاز شد تا صبح امروز بارید و هم اینک قطع شده است.