جارستان: یک دستگاه پراید در تالش به علت نقص فنی در آتش سوخت.

اتصال برق خودروی پراید در جاده اسالم به الماس در تالش موجب آتش گرفتن خودور شد./ تکمیل می شود