جارستان به نقل از راهبرد؛ در پی استعفای ملک‌زاده از معاونت تحقیقات وزیر بهداشت، علی نوبخت، نایب ستاد کرونا هم در شبی که محدودیت‌های کرونایی شروع میشوند، از سمتش استعفا داد.

در استعفانامه نوبخت خطاب به دکتر نمکی آمده است:
با سلام و احترام
با نهایت تاسف بدینوسیله عدم توفیق همکاری با آن رفیق شفیق را اعلام میدارم
عدم اجرای پیشنهاد مشفقانه حقیر و دوست بلند پایه ما در جلسه مورخ ۱۶-۸-۹۹ و موافقت اولیه جنابعالی که می‌توانست باعث وحدت شده و از جو موجود جلوگیری نماید.
اینک بعد از سخنان آن جناب در اصفهان در کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی جان بر کف ایران و پاسخ معاونت پژوهشی متاسفانه راهی برای همکاری بنده با جنابعالی و آن وزارت خانه باقی نگذاشته است.
با آرزوی توفیق – علی نوبخت