جارستان-رییس سازمان چای کشور گفت:بهره‌برداری از باغ‌های چای به اتمام رسیده و بوته‌ها در فصل خواب هستند.

،محمدولی روزبهان گفت: آمار کل برگ سبز خریداری‌شده از بهره‌برداران به ۱۳۹ هزار تن رسید که حدود ۷۰ درصد آن درجه دو و ۳۰ درصد را برگ سبز درجه یک تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد:امسال با افزایش ۶۰ درصدی تولید برگ سبز چای در مقایسه با سال گذشته مواجه بوده ایم.

روز بهان خاطرنشان کرد:مطابق مصوبه بودجه، قدرالسهم دولت به‌صورت کامل پرداخت شده و کارخانه‌ها باید از فروش محصولات قدرالسهم خود را رداخت کنند تا تسویه کامل انجام شود.

رئیس سازمان چای کشور از انجام هرس باغ‌های چای از اواخر آبان‌ماه خبر داد و گفت:امسال برای هر هکتار هرس کف‌بر شش میلیون تومان و برای هرس کمربر سه میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که زمان آغاز آن بسته به منطقه از اواخر آبان تا دی‌ماه خواهد بود.

روزبهان تأکید کرد:در سال جاری به‌زراعی و جوان‌سازی چهارهزار هکتار از باغ‌های چای مدنظر است.

وی اضافه کرد:صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور نیز در حال حاضر ۴۱ هزار نفر عضو و ۴۰ میلیارد تومان سرمایه دارد.

ایسنا منطقه گیلان